0% ostida qulay shartlar

Siz ro'yxatdan o'tishingiz uchun kerak bo'lgan yagona narsa UZCARD yoki HUMO plastik kartasidir. Sotib olish miqdori to'rt oy davomida teng bo'linadi

vicco-percentage
phone1

Barchasi mijozlar ishonchi uchun

 • Bepul SMS-xabarnoma
 • Hujjatlarsiz ro'yxatdan o'tish
 • Jarimalarni hisoblamasdan
 • Har qanday miqdorda bo`lib to'lash xizmati

Bo`lib to`lash xizmati qulay taraflari?

 • Bolalar poyabzali uchun mutlaqo foizsiz to'lov
 • Naqd va naqdsiz tarzda to'lash
 • Kartadan to'lashni avtomatik ravishda yechib olinadi

Nima uchun foydali bo`lib to`lash xizmati

1. Bolalar uchun poyabzal sotib olish uchun maoshni kutishingiz shart emas
2. Xarid qilish sizning oilaviy byudjetingiz uchun sezilarsiz darajada amalga oshiriladi
3. Boshqa ish va o'yin-kulgular uchun mablag'ingiz bo'ladi
4. To'lov qilish uchun uchun do'konga borishingiz shart emas.
Barcha jarayonlar avtomatik ravishda o'tadi
5. Siz faqat sotib olingan mahsulot uchun to'laysiz. Foiz va jarimalar yo'q

Ko'p odamlar allaqachon bu bo`lib to`lash tizmini qulayliklarini baxolashdi

Harbiyanovlar Oilasi

v-fam2

Uyda bolalar bo'lsa, ota-onalar ko'plab ehtiyojlarga g'amxo'rlik qilishlari kerak. Aralashmalar, tagliklar, kiyim-kechak, poyabzal.Oxirgisi bilan endi siz xavotirlanmasligingiz mumkin, chunki poyafzal Vicco endi 4 oy uchun foizsiz to'lovda olinishi mumkin.

Alibekovlar Oilasi

v-fam1

Ona va 4 bolalari qiziqarli. Ularning har biri kiyinish vaqti kelganida yanada qiziqarli. Vicco bu jarayonni 4 bosqichda bosish, aniqroq 4 oyda hal qiladi. Endi siz barcha xaridlarni 4ga bo'lishingiz va oilaviy byudjetning xavfsizligi haqida qayg'urmasligingiz mumkin.

Endi birinchi juft bolalar poyafzalini sotib oling

bez-imeni-111

1.TANLASH

Sizga yoqqan bolalar poyafzalini tanlang, qaysiki bo`lib to'lashni xoxlaganingiz uchun

bez-imeni-222

2.TEKSHIRISH

To'lov shartlari bo'yicha yaroqliligi uchun kartangizni tekshiring. Vicco ning O'zbekistondagi istalgan filialida kassirlarga murojaat qiling yoki operatorimiz tomonidan karta raqamini yuboring:

bez-imeni-333

3.RO`YXATGA OLISH

Bizning kassirlarimiz yoki onlayn operatorlarimiz to'lovlarni amalga oshiradilar va xaridlaringizni to'ldiradilar.

bez-imeni-444

4.TAYYOR!

Sizning telefon raqamingizga taklif bilan SMS-xabar keladi. Qoidalar bilan tanishib, shartnoma shartlarini tasdiqlaganidan so'ng, to'lov amalga oshiriladi.

Tez-tez so'raladigan savollar

Hammasi oddiy! Bizning aloqa kanallarimizdan biriga murojaat qiling va operatorga o’zingizning ish kartangizning raqamini va amal qilish muddatini taqdim eting. Vaziyatni tekshirish deyarli bir zumda amalga oshiriladi va darhol aniq javob olasiz.

Yordam xizmati: Instagram Telegram
Telefon: + 998712050919

Sizning ma’lumotlaringizning to’liq maxfiyligini kafolatlaymiz.

Chegirma kattaligidan qat’i nazar, Vicco poyafzallarini foizsiz to’lash bilan sotib olish imkoniyati mavjud.

Ha, Vicco Club mijozining shaxsiy chegirmasi to’lovni amalga oshirishda o’zgarishsiz va faol bo’lib qolmoqda.

Albatta! Siz uchun barcha qulay sharoitlar yaratilgan

Agar sizning kartangizga pul tushishi to’xtatgan bo’lsa, unda siz naqd pul bilan to’lash miqdorini ishonchli tarzda to’lashingiz mumkin.

Eslab qoling! Bu haqida bizning mijozlarni qo`llab-quvvatlash xizmatiga ogohlantirishingizni so`rab qolamiz
Yordam xizmati: Instagram Telegram
Telefon: + 998712050919

Shartlar

 • Uzcard yoki Humo faol plastik kartasiga to'lov amalga oshiriladi.
 • To'lashni faollashtirish uchun plastik karta muntazam ravishda naqd pul tushib turishi kerak, tushumlar miqdori ikki marta ( ikki barobar ko'p) ko`proq bo`lishi kerak sotib olish summasiga qaraganda.
 • To'lovni amalga oshirayotganda, xaridor taklifni qabul qilish bilan SMS-xabarni oladi va taklifni qabul qilishning barcha punklari bilan tanishib, rozi ekanligini tasdiqlaydi.
 • Sotib olish qaytarilganda, xaridor qaytarib olish shaklini to'ldiradi, undan keyin to'lash shartnomasi bekor qilinadi va to'langan pul mijozning promo-balansiga qaytariladi (agar to'lov amalga oshirilgan kundan boshlab 30 kun ichida amalga oshirilsa, pul xaridorning kartasiga qaytariladi).

Qoidalar

 • Kompaniya xodimlari sabab va tushuntirishsiz mahsulotni bo`lib to`lash xizmatiga yo'l qo'ymaslik huquqini o'zida saqlab qoladilar;
 • Mijozning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar EOPC tomonidan Paymo to'lov tizimi yordamida bank sirlari to'g'risidagi qonunga va jismoniy shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari bilan ishlashga muvofiq taqdim etiladi.
 • Kompaniya karta egasining xaritasida moliyaviy harakatlar haqida ma'lumot olmaydi va qabul qilishda ko'rsatilgan taklifga qo'shimcha ravishda karta haqida qo'shimcha ma'lumotlarni saqlamaydi.

Taklifni qabul qilishni oching

Оферта о предоставлении услуги
«Автоматическое списание средств в пользу погашения ежемесячного платежа по рассрочке»

г. Ташкент                                                                                                                                                                                                      

Настоящая оферта (далее – Оферта) является предложением ООО “Vicco Kids (далее – Получатель), направленным любым физическим лицам, заключить договор о предоставлении услуги «Автоматическое списание средств в пользу погашения ежемесячного платежа по рассрочке» (далее – Автоматический платеж) на нижеследующих условиях.

Оферта содержит все существенные условия Договора, является предложением, выражающим волю Получателя заключить Договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется и в соответствии с абзацем 2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан признается публичной Офертой.

Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных Офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  1. Банк— АК «Алокабанк», осуществляющий перевод денежных средств Плательщика на банковский счет Получателя на основании платежного требования, переданного Банку через Сервис PAYMO.
  2. Пластиковая карта— банковская карта UZCARD или HUMO, работающая в онлайн режиме, эмитированная Банком-эмитентом, являющимся членом платежной системы UZCARD или HUMO и обеспечивающая Пользователю возможность проведения операций по банковскому счету.
  3. Банк-эмитент— кредитная организация, осуществившая выпуск (эмиссию) Пластиковой карты.
  4. Плательщик— физическое лицо, заключившее настоящий Договор и дающее Банку распоряжение с использованием Реквизитов карты на перевод денежных средств Получателю.
  5. Перевод— операция по безналичному перечислению денежных средств с Пластиковой карты Плательщика, осуществляемая Банком в пользу Получателя. Сумма, списываемая с Пластиковой карты, включает в себя сумму денежных средств, подлежащих зачислению на банковский счет Получателя, а также может включать сумму комиссии Банка.
  6. Автоматический платеж— услуга, предоставляемая Плательщику в рамках настоящего Договора, направленная на предоставление Получателю возможности производить автоматическое получение денежных средств с Пластиковой карты Плательщика за товары, работу, услуги Получателя.
  7. Сервис PAYMO— программно-аппаратный комплекс, принадлежащий ООО «Mobile Payment Solutions», осуществляющий сбор, учет, обработку и передачу Банку информации о платежных требованиях, а также совершение других действий, предусмотренных функционалом Сервиса PAYMO. Сервис PAYMO также включает в себя информацию о Получателях.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  1. В рамках автоматического платежа Плательщик использует для оплаты Пластиковую карту и дает свое согласие Получателю на предъявление в Банк требований о периодическом списании денежных средств с его пластиковой карты с использованием Сервиса PAYMO c учетом условий, предусмотренных настоящим Договором.
 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Плательщик производит акцепт условий настоящего Договора после ознакомления с ним путем совершения одного из следующих действий:
   1. путем подключения услуги «Автоматический платеж» в Сервисе PAYMO и нажатия кнопки «Подключить».
   2. иным способом, который явно свидетельствуют о намерении Плательщика заключить Договор.
  2. Принимая условия настоящего Договора, Плательщик дает свое согласие на направление Получателем в Банк платежных требований на списание денежных средств с Пластиковой карты на основании заранее предоставленного акцепта с учетом следующих условий:
   1. Средства списываются в пользу погашения ежемесячного платежа по рассрочке в соответствии с договором№ХХХХХХХ между ООО “Vicco Kids и ПЛАТЕЛЬЩИКом.
   2. Оплата производятся один раз в месяц.
   3. Запросы на списание средств производится с1 числа каждого месяца только в случае непогашения/частичного погашения ежемесячного платежа Плательщиком.
   4. В случае отсутствия денежных средств на пластиковой карте Плательщика, Получатель формирует последующие запросы на списание средств с интервалом в 24 часа после последнего запроса на списание средств.
  3. Плательщик имеет возможность осуществлять перевод самостоятельно используя Сервис PAYMO.
  4. Разрешение, указанное в п. 2.1, дается Плательщиком на срок действия договора№ХХХХХХХ, между ООО “Vicco Kids и ПЛАТЕЛЬЩИК и вступает в силу с момента принятия Плательщиком настоящего Договора.
  5. При подключении Автоматического платежа Плательщик предоставляет реквизиты Пластиковой карты, с которой будет производиться списание.
  6. Плательщик дает согласие на проверку сведений о Пластиковой карте, указываемой при подключении Автоматического платежа, Получателю, Банку и правообладателю Сервиса PAYMO.
  7. В случае успешного прохождения проверки, Плательщику подключается Автоматический платеж.
  8. Банк на основании платежного требования Получателя и полученного акцепта Плательщика осуществляет перевод денежных средств с Пластиковой карты в пользу Получателя.
  9. Плательщик признает действия Банка по Переводу денежных средств с Пластиковой карты в пользу Получателя по подключенной Услуге как выполненные с его согласия.
  10. В случае недостаточности денежных средств на Пластиковой карте, Перевод не совершается.
 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
  1. Плательщик обязан:
   1. соблюдать условия настоящего Договора;
   2. обеспечить и гарантировать собственноручное подключение к Автоматическому платежу;
   3. указывать только достоверные данные при подключении и использовании Услуги;
   4. использовать только собственную Пластиковую карту. В случае замены/утраты Пластиковой карты, незамедлительно уведомить Получателя с целью прекращения оказания Услуги, в том числе посредством Сервиса PAYMO;
   5. уведомлять Получателя за 3 (три) рабочих дня о прекращении действия разрешения на предъявление требований в Банк о периодическом списании денежных средств, путем направления извещения на e-mail, почту или телефон Получателя, а также посредством Сервиса PAYMO.
  2. Получатель обязан:
   1. соблюдать условия настоящего Договора;
   2. при использовании Услуги не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о Плательщике (реквизиты Пластиковой карты и др.);
   3. предоставить Плательщику полную информацию обо всех списаниях, комиссиях, условиях доставки товара или предоставления услуги;
   4. направлять Платежное требование в Банк после проверки его соответствия лимитам, указанным в п. 2.1 настоящей Оферты.
  3. Получатель вправе:
   1. прекратить действие настоящего Договора в любое время в одностороннем внесудебном порядке с предварительным уведомлением Плательщика за 3 (три) рабочих дня;
   2. отказать или приостановить предоставление Автоматического платежа в случае:
    1. получения отказа в проведении операций по Пластиковой карте от Банка;
    2. наличия обоснованных обращений владельца Пластиковой карты о факте неправомерного использования Пластиковой карты или несанкционированного доступа к ней.
   3. ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЛАТЕЖА
    1. Пользователь может отказаться от Автоматических платежей обратившись к Получателю или посредством Сервиса PAYMO.
    2. Автоматический платеж может быть отключен Получателем в случае неисполнения Плательщиком условий настоящего Договора, а также в случае прекращения действия договора№ХХХХХХХ, между ООО “ViccoKids и ПЛАТЕЛЬЩИК.
    3. Услуга может быть отключена в связи с истечением срока действия акцепта. Продление срока акцепта осуществляется на основании заявления Плательщика.
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    1. Вопросы ответственности Получателя и Банка, Плательщика и Получателя предусмотрены отдельными договорами, заключенными между ними.
    2. Стороны не несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы. О возникновении данных обстоятельств стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения.
    3. Правообладатель Сервиса PAYMO не несет ответственности за действия Получателя и Плательщика.
   5. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ :
    1. Реквизиты Получателя: ООО “VICCO KIDS”

Адрес: г. Ташкент, Алмазарский р-н, улица Беруний Б 1, 2-160.

Р/с: 20208000900984423001

B: Юнусабадском филиале АО “Ziraat Bank Uzbekistan”

МФО: 01138

ИНН: 306041783

Тел: +99871 2050919